images/o-nama/SkyTrack_logo.png

SkyTrack

SkyTrack je brend u vlasništvu Artronic-a čiji je razvoj počeo 2001. godine. Celine koje SkyTrack obuhvata su logistika, vozni park, praćenje i prodaja. Nudimo rešenja koja pokrivaju širok spektar industrija i poslovnih procesa, a eliminišu i širok spektar problema i propusta boljim nadzorom i kontrolom koje klijent stekne koristeći SkyTrack sisteme.

Artronic
u brojkama

  • Više od 30 Godina
    poslovanja
  • Više od 100 Servera
  • Više od 30000 Instalacija

„In-house“ proizvodnja software-a i hardware-a

Personalizovani pristup korisnicima